За клиенти

Важно! Договор за приемане и предаване на излезли от употреба луминесцентни и други живаксъдържащи лампи за 2018 г.

2018-01-11


Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че по сключените договори за луминесцентни лампи (със сигнатура LL) няма промяна в цените за 2018 г.

При получаване на заявка по тези договори ще изготвяме и изпращаме съответно ценово споразумение.