За клиенти

Важно! Договор за приемане и предаване на излезли от употреба луминесцентни и други живаксъдържащи лампи за 2019 г.

2019-01-15


Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че по сключените договори за луминесцентни лампи (със сигнатура LL) няма промяна в цените за 2019 г.

Изпращайте вашите заявки, за да получите ценово споразумение.