Новини

17-18 юни. Лятна кампания за опасни битови отпадъци във Велико Търново. 19 юни. За пръв път сме в община Тетевен

2019-06-12


Община Велико Търново и БалБок Инженеринг организират двудневна кампания за събиране на опасни битови отпадъци на 17-18 юни от 10.00-16.00 часа.

Пунктът ще бъдат разположен:

17.06.2019 г. - паркинг на ул. "Стоян Михайловски", кв. "Картала",

18.06.2019 г. - паркинг на ул. ”Симеон Велики”, срещу МОЛ – Велико Търново;

За информация: 062/619 502; 062/619 503 и на www.veliko-tarnovo.bg

До края на годината в Община Велико Търново предстои още една двудневна кампания през месец октомври.


Бързаме да ви съобщим още една радостна новина. През 2019 г. община Тетевен се присъедини към Националната система за опасни отпадъци от домакинствата. Очаквайте две кампании на територията на общината – през юни и октомври.

 

Първият мобилен събирателен пункт е на 19 юни, от10.00-16.00 часа в гр. Тетевен. Ще ни намерите на пл. „Сава Младенов“ № 9 – пред сградата на общината.

За информация: 0678/522-00, вътр. 233 и на www.teteven.bg


От 2014 г. БалБок Инженеринг прилага Системата за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата в много общини на страната – Велико Търново, Сливен, Средец, Пловдив, Силистра, Варна, Разлог, Гоце Делчев, Банско, Петрич, Благоевград, Козлодуй, Радомир, Стара Загора, Раднево, Русе, Левски и сега - Тетевен.

Подробна информация за предстоящите мобилни пунктове можете да намерите в Раздел „Продукти и услуги“ / “Национална Система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата“.

Изтеглете

График на Мобилния събирателен пункт за 2019 – Национална система.

За създаването и прилагането на Системата, дружеството бе отличено като Иновативно предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, проведен през декември 2014 г. в София.