Новини

22 април, Денят на Земята и тридневната кампания в Столична община

2023-04-26


Денят на Земята - 22 април е изпълнен с много символика и по традиция в БалБок се отбелязва със специално събитие. За 2023 г. това бе тридневната пролетна кампания в Столична община. В трите дни на кампанията събрахме 1,5 тона опасни отпадъци от домакинствата, а на общо четирите мобилни пункта през м. април - 1900,300 кг!

Това постигнахме благодарение на обединените усилия на всички ни – нашите със Столична община и на вашите, гражданите на любимия ни град, които ставате все по-отговорни и безкомпромисни към опасните отпадъци от бита.

Благодарим на тези, с помощта на които правим София един по-чист европейски град!


Денят на Земята

На 14 декември в далечната 1930 г. България е първата страна в света, която чества Празника на Земята. Денят се отбелязва по предложение на тогавашния министър на земеделието и държавните имоти Григор Василев - известен български политик, журналист и адвокат.

Идеята му получава широка подкрепа от министрите на земеделието от цяла Европа. Празникът на българската земя става повод организаторите да поемат инициатива за установяване на Международен ден на Земята. Идеята намира силна подкрепа от председателя на Международния земеделски институт в Рим.

За първи път Денят на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 в САЩ и Канада. България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 г. На 22 април 1992 г. България подписва клетвата в името на Земята.

Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.