Новини

Есенна кампания за събиране на опасни битови отпадъци в община Велико Търново

2018-10-08


Община Велико Търново и БалБок Инженеринг организират двудневна кампания за събиране на опасни битови отпадъци на 8-9 октомври от 10.00-16.00 часа.


Пунктът ще бъдат разположен:

08.10.2018 г. - паркинг в близост до микропазар в кв. „Бузлуджа“

09.10.2018 г. - паркинг на ул. ”Симеон Велики”, срещу МОЛ – Велико Търново.


За информация: 062/619 502; 062/619 503 – Отдел „Околна среда“ и на www.veliko-tarnovo.bg

Това е третата и последна за годината кампания в Община Велико Търново.

Вече пета година БалБок Инженеринг прилага Системата за разделно събиране и обезвреждане на опасни битови отпадъци и в общини на страната – Велико Търново, Сливен, Средец, Разлог, Банско, Гоце Делчев, Благоевград, Радомир, Пловдив, Варна, Русе, Левски, Козлодуй, Силистра, Стара Загора, Раднево, Петрич.

Подробна информация за предстоящите мобилни пунктове можете да намерите в Раздел „Продукти и услуги“ / “Национална система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Да припомним, че за създаването и прилагането на Системата, дружеството бе отличено като Иновативно предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, проведен през декември 2014 г. в София.