Новини

Есенна кампания за събиране на опасни битови отпадъци в община Велико Търново

2017-10-05


Община Велико Търново и БалБок Инженеринг организират двудневна кампания за събиране на опасни битови отпадъци на 5-6 октомври от 10.00-16.00 часа.

Пунктът ще бъдат разположен:

05.10.2017 г. - паркинг в близост до микропазар в кв. „Бузлуджа“

06.10.2017 г. - паркинг на ул. ”Симеон Велики”, срещу МОЛ – Велико Търново;

За информация: 062/619 502; 062/619 503 – Отдел „Околна среда“ и на www.veliko-tarnovo.bg


Това е третата и последна за годината кампания в Община Велико Търново.

Вече четвърта година БалБок Инженеринг прилага Системата за разделно събиране и обезвреждане на опасни битови отпадъци и в общини на страната – Велико Търново, Пловдив, Радомир, Сливен, Средец, Банско, Гоце Делчев, Благоевград, Русе, Варна.

Подробна информация за предстоящите мобилни пунктове можете да намерите в Раздел „Продукти и услуги“ / “Национална система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

За създаването и прилагането на Системата, дружеството бе отличено като Иновативно предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, проведен през декември 2014 г. в София.