Новини

График на Мобилния събирателен пункт за 2014 г.

2014-01-17


Графикът на Мобилния събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата за 2014 г. можете да намерите в раздел:

За БалБок/Събиране на опасни отпадъци от домакинствата/График на Мобилния събирателен пунк за 2014 г.

или

Продукти и услуги/Събиране на опасни отпадъци от домакинствата/График на Мобилния събирателен пункт за 2014 г.

или следвайки линка

http://www.balbok.com/upload/document/20140110-GrafikMobilenPunkt_2014.pdf