Новини

Графикът за 2022 г. на мобилния събирателен пункт в Столична община е утвърден

2021-12-30


Новият график на Мобилния събирателен пункт за Столична община през 2022 г. е утвърден.

Заявки за събиране от адрес се приемат на добре познатия телефон 0700 11 750.

Актуална информация всеки месец и в деня на разполагане можете да получавате, ако сте се присъединили към общността ни във Viber (чрез сканиране на QR кода).

Първият Мобилен пункт за 2022 г. ще бъде за райони Нови Искър и Кремиковци на 21 януари. Общо през годината ще има 24 пункта, включително три тридневни кампании – през април, юни и октомври.

Основни групи опасни отпадъци от домакинствата са: боите, мастилата, разтворителите и др. лаково-бояджийски материали, домакинските препарати, хоби материалите, остатъците от битова и строителна химия, препарати за борба с вредители, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), живак и живаксъдържащи уреди (например термометри, живачни прекъсвачи и др.),  замърсени опаковки и други отпадъци, чиито състав и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда и чиито опаковки са маркирани със знак за опасност.

За разработването и прилагането на Системата, БалБок Инженеринг АД бе отличен като Иновативно предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, София 2014 г.

Изтеглете

График на Мобилния събирателен пункт за 2022 г.

Листовка на Системата