Новини

Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, 20-22 април 2013

2024-01-26


На 2 април Столична община стартира традиционното пролетно почистване на София, което ще продължи до 25 април. 

Мобилният пункт за опасни отпадъци от домакинствата ще бъде на 20, 21 и 22 април 2013 г. Кампанията е посветена на Световния Ден на Земята, 22 април.


От началото на 2012 г. БалБок Инженеринг и Столична община изключително успешно прилагат Система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата. Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка на универсален телефонен номер 0700 11 750 и всеки месец в Мобилен събирателен пункт.

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци от домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Мобилният събирателен пункт ще обхване шест столични района: Младост, Красна поляна, Илинден, Възраждане, Средец и Сердика.

Пунктът ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както следва:

20.04.2013 г. (събота) на бул. „Ал.Малинов“, пред магазин Нова Деница

(за район „Младост“)

21.04.2013 г. (неделя) на ул. „Пиротска“ и бул. „К. Величков“, до парк Света Троица

(за райони „Красна поляна“, „Илинден“ и „Възраждане“)

22.04.2013 г. (понеделник) на ул. „Московска“ №33, пред Столична община

(за райони „Средец“ и „Сердика“)

 

Очакваме ви! Този месец в три дни, за гражданите на шест общини!

0700 11 750 е универсалният тел. номер, на който можете да отправяте вашите запитвания и заявки.

 

vacheron constantin replica В раздел „За БалБок“/“Събиране на опасни отпадъци от домакинствата“ ще намерите Информационна листовка за тяхното по-лесно идентифициране и новия График на Мобилния събирателен пункт за 2013 г.

Допълнителна информация на: www.sofia.bg