Новини

Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата преди старта на пролетното почистване на столицата, 27-29 март

2014-03-18


На 31 март Столична община стартира традиционното пролетно почистване на София, което ще продължи до 30 април.


Мобилният пункт за опасни отпадъци от домакинствата през този месец ще бъде на 27, 28 и 29 март. Тридневната кампанията предшества голямото пролетно почистване.


От началото на 2012 г. БалБок Инженеринг и Столична община изключително успешно прилагат Система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата. Опасните отпадъци се приемат от домовете на гражданите по заявка на универсален телефонен номер 0700 11 750 и всеки месец в Мобилен събирателен пункт.

От стартирането на Системата до настоящия момент са събрани 3 тона опасни отпадъци.

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.

Действащата Система е единственият възможен и законен начин гражданите на столицата да предадат съхраняваните в домовете си отровни препарати и химикали.


Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци от домакинствата:

·         Живак и живаксъдържащи уреди

·         Лакове и бояджийски материали

·         Домакински препарати и химикали

·         Мастила и замърсени опаковки

·         Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)


Мобилният събирателен пункт ще обхване четири столични района: Изгрев и Студентски, Люлин и Младост.

Пунктът ще бъде разположен от 8.30 до 14.30 часа, както следва:

 

27.03.2014 г. (четвъртък) - райони "Изгрев" и "Студентски" - на бул. „Г. М. Димитров“ №50, пред ЦНТБ

28.03.2014 г. (петък) - район "Люлин" - на бул. „Захари Стоянов“ №15, пред районна администрация „Люлин“

29.03.2014 г. (събота) - район "Младост" - в ж.к. Младост 1, на бул. „Андрей Сахаров“, пред магазин Европа до бл. 43

 

Очакваме ви! През този месец в три дни, за гражданите на четири общини!


 

0700 11 750 е универсалният тел. номер, на който можете да отправяте вашите запитвания и заявки.

В раздел „За БалБок“/“Събиране на опасни отпадъци от домакинствата“ ще намерите Информационна листовка за тяхното по-лесно идентифициране, както и График на Мобилния събирателен пункт за 2014 г.

 

Допълнителна информация на: www.sofia.bg, www.so-izgrev.bg, www.studentski.bg, www.lyulin.bg,www.so-mladost.com