Новини

Кампанията за опасни отпадъци от домакинствата във Варна се отлага

2020-04-02


Кампанията за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в община Варна, предвидена за тази седмица от 1-ви до 4-ти април се отменя, като част от мерките на национално равнище за недопускане разпространението на COVID-19. БалБок и Община Варна