Новини

Мобилен пункт за опасни отпадъци от домакинствата в Павлово, 21 февруари 2020

2020-02-14


Мобилният пункт за район „Витоша“ ще бъде на 21 февруари 2020 (петък), от 8³° до 14³° часа.


Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Очакваме ви в кв. Павлово на ул. „Слънце“ № 2, пред районна администрация „Витоша“.

0700 11 750 е универсалният тел. номер за вашите запитвания и заявки.

Актуална информация за разполагането на мобилния пункт ще намерите и на страницата на БалБок във Facebook

Изтеглете

График на Мобилния събирателен пункт за 2020 г.

Листовка на Системата за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата.

Допълнителна информация на: www.sofia.bg/waste, www.raionvitosha.eu