Новини

Мобилен събирателен пункт в Красно село на 12 март

2021-03-05


Мобилният събирателен пункт за район „Красно село“ ще бъде разположен в кв. Хиподрума на бул. „Цар Борис III“ № 41, на паркинга пред Общински културен институт „Красно село“.


Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Очакваме ви на 12 март 2021 (петък), от 8³° до 14³° часа.

На 27 март ще имате още една възможност да предадете вашите опасни отпадъци, за която ще ви информираме подробно.

 

0700 11 750 е универсалният тел. номер за запитвания и заявки.

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, се прилага с голям успех на територията на Общината от 2012 г.

Актуална информация за разполагането на мобилния пункт ще намерите и на страницата на БалБок във Facebook

Изтеглете

График на Мобилния събирателен пункт за 2021 г.

Информационна листовка.

Допълнителна информация на: www.sofia.bg, www.krasnoselo.net