Новини

Мобилен събирателен пункт в „Слатина“ и „Подуяне“, 15 ноември 2013

2014-04-24


Мобилният събирателен пункт през този месец ще бъде за райони „Слатина“ и „Подуяне“ на 15 ноември (петък), от 8.30 ч. до 14.30 ч.


Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

Пунктът ще бъде разположен на бул. „Шипченски проход“ № 67, пред районна адмистрация „Слатина“.

 

0700 11 750 е универсалният тел. номер, на който можете да отправяте вашите запитвания и заявки.

 

В раздел „За БалБок“/“Събиране на опасни отпадъци от домакинствата“ ще намерите Информационна листовка за тяхното по-лесно идентифициране, както и График на Мобилния събирателен пункт за 2013 г.

 

Допълнителна информация на: www.sofia.bg, www.so-slatina.org, www.poduiane.info.