Новини

На 30 ноември в община Банско е последната кампания за събиране на опасни отпадъци от бита за 2023

2023-11-20


Последната кампания за 2023 г. щепроведем съвместно с община Банско.


Безвъзмездно се приемат основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

Очакваме ви!


Община Банско, 30 ноември от 10.00 до 16.00 часа

Мобилният пункт ще бъде разположен в гр. Банско на ул. „Дунав“ № 22.

 

Вижте още

Национална система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата