Новини

Ноемврийските кампании за опасни битови отпадъци в страната

2017-11-01


В периода 1-10 ноември продължаваме кампаниите за събиране на опасни битови отпадъци, заедно с общините, включени в Националната система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата.

Безплатно приемаме основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Следва подробна информация за разполагането на мобилния пункт в периода 1-10 ноември 2017 г.

 

Национална система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата

Община Благоевград, 1-2 ноември

Мобилният пункт ще бъдат разположен в гр. Благоевград:

01.11.2017 г. от 10:00 до 12:30 часа - на паркинга на ул. „Скаптопара“№ 1 и от 13:00 до 16:00 часа  - в кв. Грамада, паркинга пред магазин „Аско Деница“.

02.11.2017 г. от 10:00 до 12:30 часа - на паркинга на улица „Свобода“ и ул. „Симеон Радев“ и от 13:00 до 16:00 часа  - в жк. „Струмско“, уширението на ул. „Битоля“, срещу магазин „Звезден рай“.

За информация:тел. 073 867780 - Главен експерт "Еколог" и на www.blgmun.com

 

Община Радомир, 3 ноемвриот 10.00 до 16.00 часа

Мобилният пункт ще бъдат разположен в гр. Радомирна площад "Войнишко въстание".

За информация: тел.0777/82435 - Отдел "Общинска собственост, околна среда и гори" и на http://radomir.acstre.com

 

Община Варна, 8-10 ноември

Мобилният пункт ще бъдат разположен в гр. Варна:

08.11.2017 г. от 10:00 до 12:45 часа на адрес: Район «Приморски», пазар Чаталджа, паркинга на ул. «Драва Соболч» и ул. «Печ» и от 13:45 до 16:30 часа на адрес: Район «Приморски», паркинга на бензиностанция Еко – срещу резиденция Евксиноград;

09.11.2017 г. от 10:00 до 12:45 часа на адрес: Район «Аспарухово» – Променадна алея, зад газостанция Газко и от 13:45 до 16:30 часа на адрес: Район «Одесос» – площад «Лаврентий» и ул. «Коста Тюлев»;

10.11.2017 г. от 10:00 до 12:45 часа на адрес: Район «Младост» – Паркинга от Газостанцията на ул. «Вяра» срещу бл. 138 и от 13:45 до 16:30 часа на адрес: Район «Владислав Варненчик» – паркинга под бл. 207 – Кайсиева градина.

За информация: тел. 052/820 330 и на уебстраницата на Община Варна www.varna.bg