Новини

Последна кампания за годината в Община Силистра на 20 ноември 2018

2018-11-16


Както знаете, Община Силистра се присъедини към Националната система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата от лятото на тази година, с първи мобилен пункт на 24 юли 2018 г.


Сега, на 20 ноември очаквайте последната еднодневна кампания в Община Силистра, с познатите вече локации.

Пунктът ще бъде разположен в гр. Силистра, както следва:

От 10,00 до 13,00 часа - ул. "Добруджа", в района на "Старата автогара";

От 13,30 до 16,30 часа - ул. "Москва" (паркинга на Община Силистра).


За допълнителна информация:

Тел. 086/816 268 и на www.silistra.bg

Очакваме да сте активни, предайте опасните отпадъци от вашите домакинства!