Новини

Пролетните кампании в страната в началото на април

2023-04-03


В началото на април продължаваме кампаниите за събиране на опасни битови отпадъци, заедно с общините, включени в Националната система.

На 5-6 април сме в Перник и Радомир.

Безвъзмездно се приемат основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Национална система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата

Подробна информация за разполагането на мобилния пункт на посочените дати:

Община Перник, 05 април

Първият мобилен пункт за тази година в Перник е на 05 април и ще бъде разположен:

от 10:00 до 13:00 часа - гр. Перник - Център, ул. „Физкултурна“ (паркинга до музея) и

от 13:30 до 16:30 часа - гр. Перник - кв. Изток, ул. „Благой Гебрев“ (пред кметство Изток).

Есенната кампания в Общината е на 12 септември.

За информация: тел. 076 684 290 и на www.pernik.bg

 

Община Радомир, 06 април от 10.00 до 16.00 часа

Мобилният пункт ще бъдат разположен в гр. Радомир на площад "Войнишко въстание".

Есенната кампания очаквайте на 11 септември.

За информация: тел.0777/82435 - Отдел "Общинска собственост, околна среда и гори" и на

http://radomir.acstre.com