Новини

Първите кампании за 2020 в общини от Националната система. 25-27 февруари, Велико Търново и Тетевен

2020-02-24


Община Велико Търново и БалБок Инженеринг организират двудневна кампания за събиране на опасни битови отпадъци на 25-26 февруари от 10.00-16.00 часа.

Пунктът ще бъдат разположен:

25.02.2020 г. - паркинг в близост до микропазар в кв. "Бузлуджа",

26.02.2020 г. - паркинг на ул. "Симеон Велики" срещу МОЛ – Велико Търново.

За информация: 062/619 502; 062/619 503 – Отдел „Околна среда“ и на www.veliko-tarnovo.bg

Това е първата за годината кампания в Община Велико Търново. През 2020 г. предстоят още две – през юни и октомври.


На 27.02.2020 г. е кампанията в община Тетевен.

Мобилният пункт ще бъде разположен от 10.00-16.00 часа на адрес: гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов“ № 9 – пред сградата на общината.

За информация:0678/522-00, вътр.233 и на уебстраницата на Община Тетевен www.teteven.Националната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата функционира успешно в страната от 2014 г. и вече обхваща над 2,5 млн. жители.

Подробна информация за предстоящите мобилни пунктове можете да намерите в Раздел „Продукти и услуги“ / “Национална система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата“.

Вече можете да разгледате Графика на Мобилния събирателен пункт 2020 г. – Национална система.

За създаването и прилагането на Системата, дружеството бе отличено като Иновативно предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, проведен през декември 2014 г. в София.