Новини

Разделното събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Столична община през 2018 г. Новият График на мобилния пункт

2018-01-12


Столична община и БалБок Инженеринг продължават своята съвместна работа и през 2018-19 г., с прилагането на Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Приключилият двугодишен период /2016-17 г./ беше най-успешния до сега за вече утвърдената система, която се радва на трайния интерес на столичани. Общото количество събрани и третирани опасни отпадъци от нейното стартиране през 2012 г. до края на 2017 г. достигна почти двадесет тона.

Новият график на Мобилния събирателен пункт за отделните райони на София вече може да бъде изтеглен от интернет страниците на БалБок Инженеринг, Столична община и Столичен инспекторат. Актуална информация за пункта търсете и на страницата на БалБок във Facebook. Заявки за събиране от адрес се приемат на добре познатия телефон 0700 11 750.

Първият Мобилен пункт за 2018 г. ще бъде за райони Нови Искър и Кремиковци на 19 януари. Общо през годината ще има 21 пункта, включително три тридневни кампании – през април, юни и октомври.

Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, включва безплатно приемане на отпадъците от домовете на гражданите по заявка или в Мобилен събирателен пункт, осигуряване на транспорт и опаковка за тяхното безопасно транспортиране, и последващо третиране.

За краткия 9-месечен период на пилотната фаза на проекта (януари – септември 2012 г.) бяха приети и обезвредени почти един тон опасни отпадъци от над 100 адреса и 12 Мобилни събирателни пункта. През 2016-17 г. събрахме рекордните 8 тона и организирахме 21 Мобилни пункта.

Основни групи опасни отпадъци от домакинствата са: живак и живаксъдържащи уреди (например термометри, живачни прекъсвачи и др.), лаково-бояджийски материали, домакински препарати и химикали (в това число препарати за борба с вредители), замърсени опаковки, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) и други отпадъци, чиито състав и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда.

За прилагането на Системата, БалБок Инженеринг АД бе отличен като Иновативно предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, София 2014 г.

Изтеглете

График на Мобилния събирателен пункт за 2018 г.