Новини

Разделното събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Столична община през 2019 г. Новият График на мобилния пункт

2019-01-11


Столична община и БалБок Инженеринг продължават прилагането на Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата и през 2019 г.. Вече утвърдената система се радва на трайния интерес на столичани, като общото количество събрани и третирани опасни отпадъци от нейното стартиране през 2012 г. до края на 2018 г. е над  двадесет и пет тона.

Новият график на Мобилния събирателен пункт за отделните райони на София можете да изтеглите от интернет страниците на БалБок Инженеринг, Столична община и Столичен инспекторат. Актуална информация за пункта търсете и на страницата на БалБок във Facebook. Заявки за събиране от адрес се приемат на добре познатия телефон 0700 11 750.

Първият Мобилен пункт за 2019 г. ще бъде в райони Нови Искър и Кремиковци на 18 януари. През годината пунктовете са общо 21, заедно с обичайните три тридневни кампании – през април, юни и октомври.

Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата е плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД и включва безплатно приемане на отпадъците от домовете на гражданите по заявка или в Мобилен събирателен пункт, осигуряване на транспорт и опаковка за тяхното безопасно транспортиране, и последващо третиране.

Основни групи опасни отпадъци от домакинствата са: живак и живаксъдържащи уреди (например термометри, живачни прекъсвачи и др.), лаково-бояджийски материали, домакински препарати и химикали (в това число препарати за борба с вредители), замърсени опаковки, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) и други отпадъци, чиито състав и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда.

За прилагането на Системата, БалБок Инженеринг АД бе отличен като Иновативно предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, София 2014 г.

Изтеглете

График на Мобилния събирателен пункт за 2019

Информационна листовка