Новини

Save the Planet 28-30 март 2012 Интер Експо Център

2024-01-26


 

Дата на провеждане: 28-30.03.2012
Поредност: 3-то издание
Място на провеждане: София, Интер Експо Център
Профил: Управление на отпадъците, рециклиране, околна среда

Щанд на БалБок:   2-B2 - Зала 2, срещу входа на Интер Експо Център

Целта на  международното специализирано изложение ‘Save the Planet’ е да представи новостите в  направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология. Тенденцията към изчерпване на суровините и увеличаването на парниковите емисии налагат насочване на инвестициите към тези сектори. В световен  план все по-големи количества отпадъци се отклоняват от депата и се превръщат в ценни ресурси. Необходимостта от  прилагане на нови решения на пазара в Югоизточна Европа създава отлични възможности за бизнеса и общините.

Участието на БалБок Инженеринг АД на Второто издание на изложението през 2011 беше изключително успешно. Многобройните посетители на щанда в зала 2, проявиха жив интерес не само към изложените експонати, но и към дейността на фирмата. Щандът беше посетен от н. пр. г-жа Таря Лайтиайнен, посланик на Финландия в България, представители на швейцарското и френското посолство, представителни на комисията по околна среда в НС, хора от научните среди, търговски представители на фирми и други. Дори деца!

Тази година ще представим специално на Организации по оползотворяване на опаковки Системата за полуподземно събиране на рециклируеми отпадъци на фирма SILO. Включването на тази опция за разделно събиране на отпадъци ще подобри значително вида и функционалността на площадките на предприятията.

Очакваме Ви - на същото място като миналата година!

https://www.replica-rolex.us.com