Новини

Стартират съвместните кампании за 2018 на община Велико Търново и БалБок за събиране на опасни битови отпадъци

2018-02-22


Община Велико Търново и БалБок Инженеринг организират двудневна кампания за събиране на опасни битови отпадъци на 22-23 февруари от 10.00-16.00 часа.


Пунктът ще бъдат разположен:

22.02.2018 г. - паркинг в близост до микропазар в кв. „Бузлуджа“

23.02.2018 г. - паркинг на ул. ”Симеон Велики”, срещу МОЛ – Велико Търново;

За информация: 062/619 502; 062/619 503 – Отдел „Околна среда“ и на www.veliko-tarnovo.bg


Това е първата за годината кампания в Община Велико Търново. През 2018 г. предстоят още две такива – през юни и октомври.

Вече пета година БалБок Инженеринг прилага Системата за разделно събиране и обезвреждане на опасни битови отпадъци и в различни общини на страната, която към настоящия момент обхваща 2,5 млн. граждани.

Подробна информация за предстоящите мобилни пунктове можете да намерите в Раздел „Продукти и услуги“ / “Национална система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата“.

Очаквайте скоро подробен график, включващ всички мобилни пунктове в Столична община и страната, който е в процес на съгласуване.

За създаването и прилагането на Системата, дружеството бе отличено като Иновативно предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, проведен през декември 2014 г. в София.