Новини

Тази седмица успешно приключихме два проекта за почистване на стари складове за негодни пестициди

2020-08-31


БалБок Инженеринг АД успешно приключи тази седмица два проекта за почистване на стари складове за негодни пестициди – в общините Долна Митрополия и Ловеч. Дружеството извършва дейности с негодни пестициди от повече от 20 години - първото разрешение за територията на цялата страна е №РО-17/18.05.1999 г.


Актуалните разрешителни документи на БалБок Инженеринг АД дават възможност опасните отпадъци да се преопаковат и подготвят за третиране на място въз основа на разрешения, издадени от всички РИОСВ, и след това да се транспортират до  собствените лицензирани площадки на дружеството за последващо съхранение и третиране. Дружеството разполага със съвременно оборудвана химическа лаборатория, която извършва необходимите анализи и идентификация на отпадъци, в т.ч. с неизвестен състав и произход.

До момента екипите на БалБок са третирали над 12 хиляди тона опасни отпадъци, като само за последните 10 години от страната ни са изнесени по валидни нотификации и обезвредени или рециклирани в други специализирани съоръжения над 5 хиляди тона опасни отпадъци, в това число негодни пестициди и други препарати за растителна защита, отпадъци съдържащи полихлорирани бифенили, живак, киселини, основи, цианиди, лабораторни химикали и др. образувани от производствени предприятия или от домакинства.