За БалБок

Инвестиционно предложение

2023-07-19


БалБок Инженеринг АД уведомява за следното инвестиционно предложение: „Допълване на дейности с вече разрешени отпадъци без промяна в количествата и добавяне на два вида неопасни отпадъци в количества до 20 тона/година на съществуваща площадка за дейности с отпадъци с издадено Разрешение № 12-ДО-1271-1 от 26.11.2014 г.“

Информацията за инвестиционното предложение е на разположение за сведение и може да бъде получена при поискване на площадката и от офиса на дружеството.

AAA <a href="https://www.uhrenreplica.is/" title="fake uhren">fake uhren</a>   2023 rolex replica watches UK can be found from the online store. All the collections are available.
Swiss official fake rolex watches UK for sale are cheap for men and women.

Адрес за кореспонденция:  гр. София, бул. Васил Левски 118

Телефон за връзка: 02 9441905

 

11.11.2019 г.