За БалБок

Инвестиционно предложение

2024-02-06


БалБок Инженеринг АД уведомява за следното инвестиционно предложение: „Допълване на дейности с вече разрешени отпадъци без промяна в количествата и добавяне на два вида неопасни отпадъци в количества до 20 тона/година на съществуваща площадка за дейности с отпадъци с издадено Разрешение № 12-ДО-1271-1 от 26.11.2014 г.“

Информацията за инвестиционното предложение е на разположение за сведение и може да бъде получена при поискване на площадката и от офиса на дружеството.

 

Адрес за кореспонденция:  гр. София, бул. Васил Левски 118

Телефон за връзка: 02 9441905

 

11.11.2019 г.