За БалБок

Обучение

2024-02-05


В Центъра за развитие на екологичната инфраструктура на БалБок Инженеринг АД се организират присъствено и онлайн курсове с за обучение на работещите във вашата фирма.

ЦРЕИ се намира в Стара Загора, ул. „Новозагорско шосе“ № 1 (бивш Агробиохим - ЦХЛ).