За БалБок

Събиране на опасни отпадъци от домакинствата

2023-10-17


Система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата

Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата е иновативна услуга, която осигурява спазването на националното и европейско екологично законодателство в сферата на управление на отпадъците, като гарантира високо ниво на третиране на събраните отпадъци при изключително ниски инвестиции от страна на общините в България. Системата е отличена в област "Зелена иновация" в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“, 2014.


През 2011 г. в БалБок Инженеринг АД - лидер в областта на третиране на опасни отпадъци в България - разработи модел на Система за разделно събиране на опасни отпадъци, образувани в бита. Прилагането стартира в началото на следващата година с пилотния проект на дружеството и Столична община. В 2014 г., с присъединяването на общини от страната, се положиха основите на Националната система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. В момента тя обхваща над 30 общини и половината от населението на България.

Системата гарантира отделянето на опасните от общия поток битови отпадъци и има пряк ефект върху намаляване на риска за здравето на хората, риска от инциденти в населените места и при дейностите по събиране и третиране на отпадъците. С отделянето на опасните компоненти се подобрява и оползотворяването на рециклириуемите фракции от хартия, метал, стъкло и пластмаси, което е ключово в развиването на ресурсния потенциал на отпадъците и оттук връщането им като суровини в производството.

What kinds of online UK tag heuer replica watches are worth having? Perfect fake Tag Heuer watches with cheap price and high quality.
1:1 best fake watches UK with Swiss movements for modern men and women.


Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно в Мобилен събирателен пункт. Разположението на мобилните пунктове е съгласно утвърден график за текущата година – един общ за Националната система (с линк към локациите), който включва всички, присъединили се общини от страната; и един отделен за Столична община.

Пунктовете се посещават както от хора, които предават опасните отпадъци от домовете си, така и от еко клубове на училища или просто граждани, които се интересуват от Системата.

Гражданите на Столична община имат още една възможност - посещение на посочен от тях адрес, по заявка.

За информация и заявки за предаване на опасни отпадъци от Вашето домакинство позвънете на тел. 0700 11 750 на цената на един градски разговор.

Choose orologi replica 2023 top UK replica watches online site.
Top breitling replica watches UK online with practical functions for female and male watch wearers.


Основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

НЕ СЕ ПРИЕМАТ: бутилки под налягане (освен аерозоли), газове, инфекциозни отпадъци, ЛИТИЙ, натрий и калий, отпадъци с неизвестен състав.

Използваните спринцовки/игли и др. под. са в категорията инфекциозни отпадъци (код 18 01 03* „отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции“, съгласно наредбата за класификацията на отпадъците).

Те не се приемат от системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, тъй като биха застрашили останалите посетители на мобилните пунктове и оператора. Предаването им и третирането се извършва от болничните заведения, назначили съответното лечение.

 

 

Подробна информация и материали за прилагането на Системата ще намерите в раздел

"Продукти и услуги" / "Събиране на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община" и

"Продукти и услуги" / "Национална система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата".