Управление на отпадъци

Радиоактивни отпадъци

2024-01-29


БалБок Инженеринг АД постави началото в управлението на радиоактивните отпадъци в България и притежава богат опит в тази област. Част от големите ни проекти са описани тук.

СТОМАНОБЕТОНЕН КОНТЕЙНЕР ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОПАСНИ И ПРЕРАБОТЕНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

Контейнерът, предназначен за транспортиране и съхраняване на опасни и радиоактивни отпадъци е със запазена търговска марка Б-Б куб®, собственост на БалБок. Контейнер Б-Б куб® е в редовно производство и експлоатация. Контейнерът Б-Б куб® е на световно ниво по показатели и характеристики и е докладван на Международния симпозиум по РАО - WM'93 в Tucson, щата Аризона, САЩ.
 
Като съоръжение за съхранение на радиоактивни отпадъци контейнер Б-Б куб® е лицензиран и е в експлоатация в ядрени съоръжения в България и Украйна.
 
ХРАНИЛИЩЕ ЗА ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
Хранилището за източници на йонизиращи лъчения е проектирано и изработено на основата на контейнер Б-Б куб®. Представлява мобилно съоръжение, осигуряващо защита срещу неправомерен достъп и лъчезащита при TI до 15 и е оборудвано с радиометър, който отчита във всеки момент мощността на експозицията от външната страна на съоръженията.
 
Два сейфа тип Б-Б куб® са в експлоатация на Летище София от 1996 година.
 
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ТЕЧНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ
Технологията е за преработка чрез циментиране на течните РАО, които се получават при експлоатацията на ядрени съоръжения. Разработена е през 1992 г. и е защитена с патент. Докладвана е на Международния симпозиум по РАО - WM'93 в Tucson, щата Аризона, САЩ през 1993 г.
 

ПРОЕКТИ НА ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РАО, ХРАНИЛИЩЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА РАО И НЕСТАНДАРНОТО ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЯХ

За нуждите на АЕЦ "Козлодуй" е създаден, докладван и приет на експертен съвет цялостен проект, който обхваща документация за нестандартното оборудване и инженерните съоръжения. Период на проектиране 1992-1993 г.
 
За нуждите на Хмелницката АЕЦ е проектирано, изработено и доставено нестандартното оборудване за преработка на РАО, контейнери "Б-Б куб" и техническа обосновка на безопасността, представена пред надзорния орган на Украйна в областта на атомната енергия. Период на изпълнение: януари 1995г.- юли 1995г.
 
АВТОМАТИЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАО
Автоматизираната информационна система е разработена и внедрена през 1994 г. за управление на РАО в АЕЦ "Козлодуй". Системата обхваща целия жизнен цикъл на получаваните, преработвани и съхранявани РАО в Централата. Системата е докладвана на Международния симпозиум по РАО - WM'94 Tucson, щата Аризона, САЩ през 1994 г.
 
Осъвременена и адаптирана Автоматизираната информационна система за управление на РАО е внедрена в Хмелницката АЕЦ през 1995 г.
 
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР И ОЦЕНКА НА СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА РАО
Представлява теоретична разработка, която обхваща критериите за оценка на показателите на всяка бариера, която е включена в многобариерната защита на околната среда от радиоактивните отпадъци.
 
Разработката е представена на Международен симпозиум по погребване на РАО в Киев, Украйна през 1994 г. и на Международно съвещание по управление на РАО от реактори тип ВВЕР, организирано от МААЕ в Москва, Русия през 1995 г.
 
СБОРНИК ОТ МЕТОДИКИ ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАО, ПРЕРАБОТЕНИ ПО ТЕХНОЛОГИЯТА НА ЦИМЕНТИРАНЕ
Сборникът обхваща всички показатели и методиките за тяхното определяне, по които следва да се окачествява и приема за съхраняване крайния продукт, получен след циментиране на течните РАО. Сборникът е разработен и приет на експертен съвет през 1994г.
 

ХРАНИЛИЩЕ ОТ МОДУЛЕН ТИП ЗА ДЪЛГОСРОЧНО СЪХРАНЯВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ И МЕТОД ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО МУ

Разработката е заявена за патент. Концепцията в разработката е приета, лицензирана и внедрена на промплощадката на АЕЦ "Козлодуй" и в Хмелницката АЕЦ - Украйна.
Начало на запълване на контейнерите с РАО и тяхното разполагане за съхраняване - месец септември 1994 година.
 
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" - ПРОЕКТ `92
Проект '92 се отнася до нова организация и управление на АЕЦ "Козлодуй". Разработен е в три части до ниво длъжностни характеристики на ръководния персонал. Организацията, предлагана в Проект '92 се отнася и до шестте блока на АЕЦ "Козлодуй". В Проект '92 изцяло е залегнала идеята да се осъществи такава политика на АЕЦ "Козлодуй", която да постигне висок стандарт в безопасно и икономично експлоатиране на ядрените й съоръжения; политика, която да обхваща всичките й дейности и да включва осигуряване на качеството, прилагайки съответните национални и международни нормативни актове, препоръки и указания. Този проект постави началото на реформирането на АЕЦ "Козлодуй" съгласно съвременните изисквания.