Управление на отпадъци

Радиоактивни отпадъци

2023-07-19


БалБок Инженеринг АД постави началото в управлението на радиоактивните отпадъци в България и притежава богат опит в тази област. Част от големите ни проекти са описани тук.

СТОМАНОБЕТОНЕН КОНТЕЙНЕР ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОПАСНИ И ПРЕРАБОТЕНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ

Контейнерът, предназначен за транспортиране и съхраняване на опасни и радиоактивни отпадъци е със запазена търговска марка Б-Б куб®, собственост на БалБок. Контейнер Б-Б куб® е в редовно производство и експлоатация. Контейнерът Б-Б куб® е на световно ниво по показатели и характеристики и е докладван на Международния симпозиум по РАО - WM'93 в Tucson, щата Аризона, САЩ.
 
Като съоръжение за съхранение на радиоактивни отпадъци контейнер Б-Б куб® е лицензиран и е в експлоатация в ядрени съоръжения в България и Украйна.
From the website, you can know more detailed <a href="https://www.uhrenreplica.is/" title="fake uhren">fake uhren</a>  information about 2023 perfect panerai fake watches UK.
UK AAA omega replica watches are equipped with Swiss movements. You can possess the cheap fake watches from online stores.
 

ХРАНИЛИЩЕ ЗА ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

Хранилището за източници на йонизиращи лъчения е проектирано и изработено на основата на контейнер Б-Б куб®. Представлява мобилно съоръжение, осигуряващо защита срещу неправомерен достъп и лъчезащита при TI до 15 и е оборудвано с радиометър, който отчита във всеки момент мощността на експозицията от външната страна на съоръженията.
 
Два сейфа тип Б-Б куб® са в експлоатация на Летище София от 1996 година.
 
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ТЕЧНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ
Технологията е за преработка чрез циментиране на течните РАО, които се получават при експлоатацията на ядрени съоръжения. Разработена е през 1992 г. и е защитена с патент. Докладвана е на Международния симпозиум по РАО - WM'93 в Tucson, щата Аризона, САЩ през 1993 г.
 

ПРОЕКТИ НА ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РАО, ХРАНИЛИЩЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА РАО И НЕСТАНДАРНОТО ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЯХ

За нуждите на АЕЦ "Козлодуй" е създаден, докладван и приет на експертен съвет цялостен проект, който обхваща документация за нестандартното оборудване и инженерните съоръжения. Период на проектиране 1992-1993 г.
 
За нуждите на Хмелницката АЕЦ е проектирано, изработено и доставено нестандартното оборудване за преработка на РАО, контейнери "Б-Б куб" и техническа обосновка на безопасността, представена пред надзорния орган на Украйна в областта на атомната енергия. Период на изпълнение: януари 1995г.- юли 1995г.
 
АВТОМАТИЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАО
Автоматизираната информационна система е разработена и внедрена през 1994 г. за управление на РАО в АЕЦ "Козлодуй". Системата обхваща целия жизнен цикъл на получаваните, преработвани и съхранявани РАО в Централата. Системата е докладвана на Международния симпозиум по РАО - WM'94 Tucson, щата Аризона, САЩ през 1994 г.
 
Осъвременена и адаптирана Автоматизираната информационна система за управление на РАО е внедрена в Хмелницката АЕЦ през 1995 г.
 
КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР И ОЦЕНКА НА СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА РАО
Представлява теоретична разработка, която обхваща критериите за оценка на показателите на всяка бариера, която е включена в многобариерната защита на околната среда от радиоактивните отпадъци.
 
Разработката е представена на Международен симпозиум по погребване на РАО в Киев, Украйна през 1994 г. и на Международно съвещание по управление на РАО от реактори тип ВВЕР, организирано от МААЕ в Москва, Русия през 1995 г.
 
СБОРНИК ОТ МЕТОДИКИ ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАО, ПРЕРАБОТЕНИ ПО ТЕХНОЛОГИЯТА НА ЦИМЕНТИРАНЕ
Сборникът обхваща всички показатели и методиките за тяхното определяне, по които следва да се окачествява и приема за съхраняване крайния продукт, получен след циментиране на течните РАО. Сборникът е разработен и приет на експертен съвет през 1994г.
 

ХРАНИЛИЩЕ ОТ МОДУЛЕН ТИП ЗА ДЪЛГОСРОЧНО СЪХРАНЯВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ И МЕТОД ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО МУ

Разработката е заявена за патент. Концепцията в разработката е приета, лицензирана и внедрена на промплощадката на АЕЦ "Козлодуй" и в Хмелницката АЕЦ - Украйна.
Начало на запълване на контейнерите с РАО и тяхното разполагане за съхраняване - месец септември 1994 година.
 
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" - ПРОЕКТ `92
Проект '92 се отнася до нова организация и управление на АЕЦ "Козлодуй". Разработен е в три части до ниво длъжностни характеристики на ръководния персонал. Организацията, предлагана в Проект '92 се отнася и до шестте блока на АЕЦ "Козлодуй". В Проект '92 изцяло е залегнала идеята да се осъществи такава политика на АЕЦ "Козлодуй", която да постигне висок стандарт в безопасно и икономично експлоатиране на ядрените й съоръжения; политика, която да обхваща всичките й дейности и да включва осигуряване на качеството, прилагайки съответните национални и международни нормативни актове, препоръки и указания. Този проект постави началото на реформирането на АЕЦ "Козлодуй" съгласно съвременните изисквания.
Wholesale fake watches UK here are at affordable prices.
2023 UK best replica watches can be found here.