Акценти

БалБок Инженеринг ежегодно спестява отделянето в атмосферата на 13 тона вредни CO2 емисии

2024-01-29


Площадката на БалБок Инженеринг за третиране на промишлени отпадъци, в близост до Стара Загора е оборудвана с високо усъвършенствана извън мрежова модулна хибридна слънчева система като единствен източник на електроенергия на място, което я прави енергонезависима и автономно захранвана от ВЕИ.


По този начин ежегодно компанията спестява отделянето в атмосферата на до 13,1 тона вредни CO2 емисии и спомага за предотвратяване замърсяването на природата и околната среда.

БалБок доказва, че тази технология може да се използва като пълноценен заместител на традиционната електропреносна мрежа за малък потребител на електроенергия.