Медиа център

Издателство БалБок

2012-10-15


В подкрепа на основните си дейности БалБок Инженеринг АД издава специализирана литература в областта на управление на отпадъците.

Издателство „БалБок“ има над 20 книги от библиотека „Ядрена безопасност и радиационна защита“, както и сборници от поредицата „Нормативна уредба“. Тези издания затвърждават авторитета на компанията и срещат положителен отзвук сред общественото мнение. Те също спомагат за по-добрата връзка между държавните институции и обществеността.

Книги на издателство „БалБок“ можете да намерите в онлайн каталога на Народна библиотека.

 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss