Новини

18 май. Kампания 2023 за събиране на опасни битови отпадъци в Пловдив. На 19 май сме в Панагюрище

2023-05-15


Община Пловдив, 18 май

БалБок Инженеринг и Община Пловдив провеждат организирани кампании за събиране на опасни битови отпадъци от 2014 г. Кампанията е еднодневна, каквато е практиката в последните години и ще се проведе на 18 май.


Мобилният пункт ще бъде разположен, както следва:

18 май 2023 от 10.00-16.00 часа

гр. Пловдив, р-н „Централен“,бул. „Шести септември“ - паркингът зад магазин „Т Маркет“ (ресторант „Стадиона”)


Освен на мобилен пункт, системата в Пловдив позволява безвъзмездно предаване на разделно събрани опасни отпадъци от домакинствата и на площадка, с каквито общината разполага.

За подробности и съдействие: тел. 032/656 879, Дирекция "Екология и управление на отпадъците" в община Пловдив.

Очакваме да сте активни, както винаги!

 

Община Панагюрище,19 май

0бщина Панагюрище се присъедини към Националната система през 2021 г. През тази година, заедно с общината, организираме две кампании – пролетна и есенна на 23 октомври.

Пролетната е на 19 май от 10.00-16.00 часа.

Мобилният пункт ще намерите в гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“, паркинг до сградата на община Панагюрище.


Подробна информация за предстоящите мобилни пунктове можете да намерите в Раздел „Продукти и услуги“ / “Национална Система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата“.