Новини

29-30 май мобилни събирателни пунктове в Община Разлог и Гоце Делчев

2023-05-15


На 29-30 май ще бъдем в Община Разлог, с ново местоположение и Община Гоце Делчев на старото добре познато място.


Община Разлог, 29 май от 10.00-16.00 часа

Мобилният събирателен пункт ще намерите на адрес: гр. Разлог, до сградата на Общинска администрация - Разлог. НОВО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ


Община Гоце Делчев, 30 май от 10.00-16.00 часа

Мобилният пункт ще бъде разположен в гр. Гоце Делчев, пл. „Македония“ пред Дома на Културата.

 

Още за предстоящите мобилни пунктове можете да намерите в Раздел „Продукти и услуги“ / “Национална система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата


Безвъзмездно ще се приемат следните опасни отпадъци, образувани от домакинствата:

  • Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

Организираното събиране на опасни отпадъци от домакинствата стартира през м. януари 2012 г. със Системата на Столична община и БалБок Инженеринг АД. През 2014 г., с включването на общини от страната, се положи началото на Националната  система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която непрекъснато се разраства и към момента от нея се възползват  над 2.5 млн. жители.

Допълнителна информация можете да намерите и на страницата на БалБок във Facebook.