Новини

Мобилни събирателни пунктове в Раднево и Стара Загора. 20-22 май 2021

2021-05-17


И през тази година продължаваме съвместните кампании с община Стара Загора и община Раднево.

Пролетните кампании са от 20 до 22 май 2021 г.


Започваме от община Раднево. Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен на 20 май 2021 г. в гр. Раднево, от 10.00-16.00 часа на ул. „Митьо Станев“ № 1.

За допълнителна информация:

Тел. 0417/81 254 отдел "ЧЕЗС" и на http://radnevo.acstre.com/


Продължаваме с община Стара Загора на 21-22 май. Мобилният пункт ще бъде разположен в гр. Стара Загора със следните локации:

21 май (петък) от 10.00-16.00 часа – паркинг парк „Артилерийски“, до ул. „Одринска епопея“.

22 май (събота) от 10.00-14.00 часа - паркинг до парк „Зелен клин“

За допълнителна информация:

Тел. 042614663 отдел "Екология" и на www.starazagora.bg


Напомняме ви, че безвъзмездно можете да предадете следните групи опасни отпадъци:

  • Живак и уреди, съдържащи жива (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

Включете се и вие, предайте опасните отпадъци от вашите домакинства!