Новини

Новият График на мобилния пункт и разделното събиране на опасни отпадъци от домакинствата в София през 2020 г.

2020-01-13


В края на 2019 г. Столична община и БалБок Инженеринг започнаха нов двугодишен период на своята съвместна работа по прилагането на Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Изминалата година беше най-успешната до сега за вече утвърдената система, от която се възползват все-повече столичани.  Общото количество събрани опасни отпадъци от нейното стартиране през 2012 г. до края на 2019 г. достигна над тридесет и два тона.


Новият график на Мобилния събирателен пункт за отделните райони на София вече може да бъде изтеглен от интернет страниците на БалБок Инженеринг и Столична община. Актуална информация за пункта търсете и на страницата на БалБок във Facebook. Заявки за събиране от адрес се приемат на добре познатия телефон 0700 11 750.

Новото през 2020

Увеличихме броя на мобилните пунктове с още два и така общо през годината ще има 23 пункта, включително традиционните тридневни кампании – през април, юни и октомври. Район „Красна поляна“ ще има и самостоятелен пункт с НОВО местоположение.

Първият Мобилен събирателен пункт за 2020 г. ще бъде за райони Нови Искър и Кремиковци на 24 януари.

Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, плод на съвместните усилия на Столична община и БалБок Инженеринг АД, включва безплатно приемане на отпадъците от домовете на гражданите по заявка или в Мобилен събирателен пункт, осигуряване на транспорт и опаковка за тяхното безопасно транспортиране, и последващо третиране.

За краткия 9-месечен период на пилотната фаза на проекта (януари – септември 2012 г.) бяха приети и обезвредени почти един тон опасни отпадъци от над 100 адреса и 12 Мобилни събирателни пункта. През 2019 г. събрахме над седем тона и организирахме 21 Мобилни пункта.

Основни групи опасни отпадъци от домакинствата са: живак и уреди, съдържащи живак (например термометри, живачни прекъсвачи, ампули и др.), лаково-бояджийски материали, домакински препарати и химикали (в това число препарати за борба с вредители), замърсени опаковки, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) и други отпадъци, чиито състав и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда.

 

За прилагането на Системата, БалБок Инженеринг АД бе отличен като Иновативно предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, София 2014 г.