Новини

Продължаваме с пролетните кампании за опасни битови отпадъци в страната. 13-20 април

2021-04-12


В периода 13-20 април продължаваме кампаниите за събиране на опасни битови отпадъци, заедно с общините, включени в Националната система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата.

Безплатно приемаме основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Следва подробна информация за разполагането на мобилния пункт в периода 13-20 април 2021 г.:

Национална система за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата

 

Община Радомир, 13 април от 10.00 до 16.00 часа

Мобилният пункт ще бъдат разположен в гр. Радомир на площад "Войнишко въстание".

За информация: тел.0777/82435 - Отдел "Общинска собственост, околна среда и гори" и на

http://radomir.acstre.com

 

Община Благоевград, 14-15 април

Мобилният пункт ще бъдат разположен в гр. Благоевград:

14.04.2021 г. от 10:00 до 12:30 часа - ул. „Св. Иван Рилски“ и площад „Македония“, до сградата на Камерна опера Благоевград и от 13:00 до 16:00 часа  - в жк. „Еленово“, ул. „Георги Андрейчин“, в района на паркинга пред супермаркета.

15.04.2021 г. от 10:00 до 12:30 часа - паркинга на ул. „Св. Димитър Солунски“ 26, в района на паркинга пред магазин „Лидл“ и от 13:00 до 16:00 часа  - в жк. „Струмско“,

ул. „Освобождение“, в района на паркинга пред супермаркет Стоми.

За информация: тел. 073 867780 - Главен експерт "Еколог" и на www.blgmun.com

 

Община Перник, 16 април

Община Перник също се включи в Националната система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата – добра новина за жителите на общината и за нас!

Първият мобилен пункт е на 16 април и ще бъдат разположен:

от 10:00 до 13:00 часа - гр. Перник - Център, ул. „Физкултурна“ (паркинга до музея) и

от 13:30 до 16:30 часа - гр. Перник - кв. Изток, ул. „Благой Габров“ (пред кметство Изток).

За информация: тел. 076 684 290 и на www.pernik.bg

 

Община Тетевен, 20 април от 10.00 до 16.00 часа

Мобилният пункт ще бъдат разположен в гр. Тетевен на площад "Сава Младенов" № 9 – пред сградата на общината.

За информация: тел. 0678/522-00, вътр. 233 и на уебстраницата на Община Тетевен www.teteven.bg