Новини

Първи кампании в общините от Националната система за 2023 г. Очаквайте ни във Велико Търново на 14-15 март.

2023-03-09


Община Велико Търново и БалБок Инженеринг организират двудневна кампания за събиране на опасни битови отпадъци на 14-15 март от 10.00-16.00 часа.


Пунктът ще бъдат разположен:

14.03.2023 г. - паркинг в близост до микропазар в кв. "Бузлуджа",

15.03.2023 г. - паркинг на ул. "Симеон Велики" срещу МОЛ – Велико Търново.


За информация: 062/619 502; 062/619 503 – Отдел „Околна среда“ и на www.veliko-tarnovo.bg

Това е първата за годината кампания в Община Велико Търново. Следващата е на 7-8 юни.

 

Националната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която успешно функционира в страната от 2014 г., вече обхваща над 2,5 млн. жители.

Подробна информация за предстоящите мобилни пунктове можете да намерите в Раздел „Продукти и услуги“ / Национална система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата“.

За създаването и прилагането на Системата, дружеството бе отличено като Иновативно предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, проведен през декември 2014 г. в София.