Новини

Първите пролетни кампании в общини от страната. Община Добричка, Балчик и Каварна 16-18 март

2021-03-17


С началото на пролетта започват и пролетните кампании, които БалБок Инженеринг организира съвместно с общините от страната, част от Националната система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Приятно ни е да ви съобщим, че за две от общините – община Добричка и Балчик - това са първите кампании след тяхното включването в Националната система.


В община Добричка ще бъдем на 16 март 2021 г. от 10:00 до 16:00 часа.

Мобилният пункт ще бъде позициониран  в с. Стефаново.

През 2021 г. в общината предстои и една есенна кампания в месец септември, с различна локация на мобилния пункт.


Кампанията в Община Балчик е на 17 март 2021 г. от 10:00 до 16:00 часа.

Мобилният пункт ще бъде разположен в гр. Балчик, в близост до магазин "Аквилон".


На 18 март 2021 г. е кампанията в Община Каварна, от 10:00 до 16:00 часа.

Мобилният пункт ще бъде разположен на вече познатия адрес в гр. Каварна, обособен паркинг, находящ се на ул. „Добротица“ № 50.

 

Очакваме хубаво време и вашата активност!

Вижте График на Мобилния събирателен пункт за 2021 г. – Национална система