Новини

Сърдечни благопожелания

2021-12-17


Весела Коледа!

Най-искрени благопожелания - здраве, щастие и просперитет през настъпващата Нова година!

БалБок Инженеринг АДMerry Christmas!

Warmest wishes for a very happy and prosperous New Year!

BalBok Engineering AD