Продукти и услуги

Консултантски услуги

2023-07-19


Клиентите на дружеството могат да разчитат на професионални консултантски услуги във връзка с опазване на околната среда и управление на отпадъците:

  •  отчетност по отпадъците
  •  нотификационни процедури
  •  изисквания към съхраняване, транспортиране и опаковане на отпадъците
  •  прилагане на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе
  •  изготвяне на програми за дейности с отпадъци
  •  изготвяне на програми за индивидуално изпълнение на задължения като производител/вносител
  •  преглед и консултации по прилагане на екологичното законодателство

 

Консултанските услуги могат да се ползват и чрез абонаментно обслужване.

You can buy <a href="https://www.replicauhren.io/" title="fake uhren">fake uhren</a> best quality UK cartier fake watches with cheap prices from online store. All the hot models are available.
2023 top replica watches UK are in stock. You can possess best fake watches with less money.