Продукти и услуги

Консултантски услуги

2024-02-21


Клиентите на дружеството могат да разчитат на професионални консултантски услуги във връзка с опазване на околната среда и управление на отпадъците:

  •  отчетност по отпадъците
  •  нотификационни процедури
  •  изисквания към съхраняване, транспортиране и опаковане на отпадъците
  •  прилагане на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе
  •  изготвяне на програми за дейности с отпадъци
  •  изготвяне на програми за индивидуално изпълнение на задължения като производител/вносител
  •  преглед и консултации по прилагане на екологичното законодателство

 

 

relojes replicas