Продукти и услуги

Национална система за опасни битови отпадъци

2024-06-11


Националната система за опасни битови отпадъци е зелена услуга на БалБок Инженеринг АД за общините в България от 2012 г., която осигурява на национално ниво разделно събиране на опасните битови отпадъци директно от генераторите – домакинствата и малкия бизнес и цялостно третиране  на приетите отпадъци на площадките на „БалБок Инженеринг“ АД по най-икономически ефективен начин и при спазване изцяло на екологичното законодателство.

Разделното събиране на опасни отпадъци се извършва по график от опитен и професионално обучен персонал в специализирани мобилни пунктове, като има възможност събирането да се извършва и по заявка, и осигурява безопасност на гражданите, недопускане на замърсяване и предотвратяване на инциденти.

Системата има единен телефон 0700 11 750 и информационен портал, чрез които се предоставя информация, както и знак, който се предоставя за ползване на общините, включени в НСОБО.

Зелената услуга стартира в Столична община и към настоящия момент НСОБО обхваща 40 общини в страната.

Създаването на модела за разделно събиране и оползотворяване/обезвреждане на опасните отпадъци от домакинствата е докладвано от БалБок Инженеринг АД на DepoTech 2012 в Леобен, Австрия.

Ако желаете да се включите в Националната система за опасни битови отпадъци, не се колебайте да се свържете с нас на телефон 02/9441905 и е-поща balbok.engineering@gmail.com

За присъединяване към общността „Опасни отпадъци от бита“ във вайбър можете да последвате този линк https://invite.viber.com/?g2=AQAf81H1ASIXxEuF7iKGZRmREjGEjN45%2BI0RvMzS%2BZMPgOGiU3q36Q2QtEg6b7CM

Като част от тази общност получавате актуална информация за предстоящи пунктове и тяхната локация с линк към навигацията.

В рамките на Националната система за опасни битови отпадъци през 2024 година ще бъдем в общините: Аврен, Балчик, Банско, Белово*, Благоевград, Бобошево*, Бяла*, Велико Търново, Вълчедръм*, Гоце Делчев, Девня, Димитровград*, Добричка, Долни чифлик, Дряново, Дупница, Елхово, Каварна, Кнежа, Козлодуй, Кюстендил*, Лесичово*, Мирково, Панагюрище, Перник, Петрич, Пловдив, Правец, Раднево, Радомир, Разлог, Самоков*, Силистра, Сливен, Средец, Стара Загора, Тервел*, Тетевен, Ямбол*

*нова община

През 2023 г. по системата приехме и третирахме отпадъците, събрани в пилотните общински центрове за събиране на опасни битови отпадъци в Левски, Созопол, Съединение и Шумен, изградени по Българо-Швейцарската Програма за Сътрудничество.

Информационна листовка - Национална система


Основните групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

  • Живак и живаксъдържащи уреди
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Системата е иновативна услуга, която гарантира спазването на националното и европейско екологично законодателство в сферата на управление на отпадъците. Когато опасните отпадъци се отделят от общия поток битови отпадъци, това значително намалява риска за здравето на хората и възникване на инциденти. От друга страна, смесването им с другите отпадъци нарушава организацията на работата при събирането и депонирането на твърди битови отпадъци, както и при разделното събиране и оползотворяване на рециклириуеми фракции от хартия, метал, стъкло и пластмаси.

Включването в НСОБО елиминира необходимостта от обслужване на скъпоструващи мобилни центрове, като цялата организация, вкл. предоставяне на информация на гражданите, разделно събиране, третиране и обезвреждани, както и изготвянето  и обработването на съпътстващите дейността документи, в т.ч. разрешителни, се поемат от БалБок Инженеринг АД при спазване на най-съвременните екологични стандарти.


За създаването и прилагането на Системата, БалБок Инженеринг АД бе отличен като Иновативно предприятие на годината в Област "Зелена иновация" на Десетия Национален Иновационен форум, проведен на16 декември 2014 г. в София.

Вижте още: "За БалБок" / "БалБок е Иновативно предприятие на годината за 2014"