Продукти и услуги

Опаковки за опасни материали/отпадъци

2023-07-19


От нас можете да закупите опаковки, отговарящи на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе:

 • Бидони, пластмасови, с капак, 30 л
 • Бидони, пластмасови, с капак, 60 л
 • Бидони, пластмасови, с капак, 120 л
 • Туби, пластмасови, 20 л
 • FIBC (биг-бег) с доп. РЕ торба, 1 куб.м 
 • IBC - пластмасови контейнери за течности 1 куб.м, рециклирани 
 • Пластмасови контейнери за течности 1 куб. м, употребявани
 • Метални варели за течности, 200 л
 • AAA <a href="https://www.fakerolexuk.to/product-category/gmt-master/" title="replica rolex gmt master" >replica rolex gmt master</a> perfect UK replica watches at affordable prices can be found from this website.
  Here, you can buy 2023 top replica watches UK with high quality.
Бидоните са с маркировка 1H2/X1.2/100.... и са подходящи за опасни товари от първа, втора и трета опаковъчни групи.
FIBC са с маркировка 13H3/Y/... и са подходящи за насипни товари втора и трета опаковъчна група.
Рециклираните IBC са с маркировка 31HA1/Y/...и са подходящи за течности от втора опаковъчна група.
Металните варели са с маркировка 1A1/X/350/... и са подходящи за течности от първа, втора и трета опаковъчни групи.