Продукти и услуги

Опаковки за опасни материали/отпадъци

2024-02-06


От нас можете да закупите опаковки, отговарящи на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе:

  • Бидони, пластмасови, с капак, 30 л
  • Бидони, пластмасови, с капак, 60 л
  • Бидони, пластмасови, с капак, 120 л
  • Туби, пластмасови, 20 л
  • FIBC (биг-бег) с доп. РЕ торба, 1 куб.м 
  • IBC - пластмасови контейнери за течности 1 куб.м, рециклирани 
  • Пластмасови контейнери за течности 1 куб. м, употребявани
  • Метални варели за течности, 200 л
Бидоните са с маркировка 1H2/X1.2/100.... и са подходящи за опасни товари от първа, втора и трета опаковъчни групи.
FIBC са с маркировка 13H3/Y/... и са подходящи за насипни товари втора и трета опаковъчна група.
Рециклираните IBC са с маркировка 31HA1/Y/...и са подходящи за течности от втора опаковъчна група.
Металните варели са с маркировка 1A1/X/350/... и са подходящи за течности от първа, втора и трета опаковъчни групи.