За клиенти

Информация за сключване на договор / формуляри

2018-09-14


Уважаеми клиенти,

 
Тук можете да се запознаете с текстовете на всички договори за приемане на отпадъци, валидни от м. септември 2016 г.
· Рамков договор за предаване на отпадъци
· Договор за предаване на лабораторни химични вещества и препарати
 
В случай, че имате за предаване отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (трансформатори, кондензатори, масла и др.) моля, свържете се с нас.
Ако сте съгласни с текста на договора, който се отнася за притежаваните от Вас отпадъци, моля да го разпечатате в два екземпляра, да попълните своите данни и да го оформите с подпис и печат.
 
След получаването им по пощата на адреса на БалБок Инженеринг АД - гр. София 1504, бул. Васил Левски № 118, ние ще им дадем номер от нашия регистър на договорите, ще ги оформим и ще Ви върнем единия екземпляр.
 
Предаването и приемането на отпадъците се извършва по Заявка от Ваша страна.
В зависимост от количеството и вида на генерираните от Вас отпадъци ще Ви предложим Ценово споразумение.
 

Информация за притежаваните от БалБок Инженеринг АД документи за дейности с отпадъци можете да видите и разпечатате от раздел „Разрешения за дейности с отпадъци”.
 
Ние сме на Ваше разположение от понеделник до петък от 09.30 до 17.30 часа
- на телефони 02/ 944 1905 и 944 6364 или мобилен телефон 0878 881 586
- на факс 02/944 1907  
- на електронен адрес  balbok.engineering@gmail.com
 

Очаквайте отговор на Вашите запитвания в едноседмичен срок от получаването им.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

От 15 септември БалБок приема запитвания и ще обработва само такива, които се отнасят за количества над 250 кг.