За клиенти

Предаване на отпадъци по сключени договори

2018-09-14


Уважаеми клиенти,

 

Предаването и приемането на отпадъците се извършва по Заявка от Ваша страна.

Необходимо е към датата на подаване на Заявка да има валиден договор. Ако няма Годишно ценово споразумение, ще ви изпратим ценово споразумение по заявката.

Образци на заявки за предаване на отпадъци по сключени договори:

·    Заявка за предаване на излезли от употреба живаксъдържащи лампи (ИУЖЛ) – луминесцентни тръби, живачни лампи, енергоспестяващи газоразрядни лампи

·    Заявка за предаване на опасни отпадъци

В Заявката е необходимо да посочите договора, по който ще се предават отпадъците, както и максимално пълно описание на вида на отпадъците и опаковките, в които са подготвени за предаване.

Отпадъците, готови за предаване, задължително да бъдат обозначени с Етикет – виж образеца.

Не се приемат отпадъци в насипен вид или в опаковки с нарушена цялост, незатворени, силно замърсени отвън или от материал, неподходящ за съответния отпадък, които не позволяват безопасен транспорт и товаро-разтоварни работи.


Информация за притежаваните от БалБок Инженеринг АД документи за дейности с отпадъци можете да видите и разпечатате от раздел „Разрешения за дейности с отпадъци”.

 

Ние сме на Ваше разположение от понеделник до петък от 09.30 до 17.30 часа

- на телефони 02/ 944 1905 и 944 6364 или мобилен телефон0878 881 586

- на факс 02/944 1907  

- на електронен адрес  balbok.engineering@gmail.com

 

Очаквайте отговор на Вашите запитвания в едноседмичен срок от получаването им.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

От 15 септември БалБок приема запитвания и ще обработва само такива, които се отнасят за количества над 250 кг.