Контакти

БалБок Инженеринг АД


БалБок Инженеринг АД
бул. Васил Левски 118
1504 София, България
balbok@balbok.com
balbok.engineering@gmail.com

T: 02/ 944 1905; 02/ 944 6364
Ф: 02/ 944 1907
М: 0878 881 586
М: 0878 223 001
М: 0878 222 037
Опасни отпадъци от домакинствата: 0700 11 750