Контакти

БалБок Инженеринг АД


БалБок Инженеринг АД
бул. Васил Левски 118
1504 София, България
balbok@balbok.com
balbok.engineering@gmail.com

T: 02/ 944 1905; 02/ 944 6364
Ф: 02/ 944 1907
М: 0878 881 586
Опасни отпадъци от домакинствата: 0700 11 750 (на цената на един градски разговор)
Можете да се свържете с нас в работните дни (понеделник – петък) от 9.00 до 17.30 часа.