Продукти и услуги

Третиране на опасни отпадъци

2024-01-29


БалБок Инженеринг АД предлага зелена услуга на своите клиенти в България за събиране, транспортиране и последващо оползотворяване и обезвреждане на опасни и други производствени и битови отпадъци, което се извършва от обучен персонал на дружеството, със собствени превозни средства и на собствени лицензирани площадки. С тази услуга се осигурява опазване на околната среда и се подпомага постигането на устойчиво развитие и кръгова икономика по най-екологичен начин.

Обхватът на услугата включва доставка на опаковки (като опция), преопаковане на място (като опция), транспортиране и оползотворяване/обезвреждане.

Специални условия предлагаме на малкия и средния бизнес (като офиси, аптеки, ателиета за химическо чистене и др.) за общините, които са част от Националната система за опасни битови отпадъци.