Медиа център

Новини

2023-07-19


replica uhren

replica watches ukСТАРТИРА СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА


На тел. 0700 11 750 вече се приемат заявки за предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Опасните отпадъци се приемат от домовете и в Мобилен събирателен пункт веднъж месечно.

Основните групи опасни отпадъци от домакинствата са:

-        живак и живаксъдържащи уреди (например термометри, живачни прекъсвачи и др.);

-        лаково-бояджийски материали;

-        домакински препарати и химикали (в това число препарати за борба с вредители);

-        мастила и замърсени опаковки;

-        фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

До този момент опасните отпадъци от домакинствата не се събират разделно. Включването им в общия поток от битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депото за твърди битови отпадъци.

Настоящият проект отразява натрупания досега опит при събирането на опасни отпадъци от домакинствата, както в страната, така и в чужбина, като гарантира икономическа ефективност, достъпност и безопасност.