Новини

7 март 2017 Семинар на БалБок в рамките на Save the Planet

2017-03-06


 „Управление на опасните отпадъци в България. Съществуващи проблеми и решения“е темата на семинара, организиран от БалБок Инженеринг АД в рамките на осмото издание на изложението за управление на отпадъци и рециклиране Save the Planet, 7-9 март 2017 г.


Семинарът ще се проведе на 7 март от 12.00-15.00 часа, в зала „Руен“, ет. 2 на Интер Експо Център - София, бул. „Цариградско шосе“ № 147.


Събитието ще насочи вниманието към необходимостта от цялостен подход към опасните отпадъци, квалификацията и информационното осигуряване на специалистите в България. Поканени са български и чуждестранни лектори и специалисти.

Надяваме се, че дискусиите и обменената информация ще бъдат от полза за всички участващи и ще подпомогнат непрекъснатия ни стремеж за подобряване ефективността на нашата работа.

 

Дружеството е традиционен участник в изложението и организатор на съпътстващи събития. Ще се запознаете с новостите в дейността  ни, както и с резултатите от успешно приключилия през 2016 г. проект „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“, реализиран с финансова подкрепа на Правителството на Норвегия.

От 7-9 март ще имате възможност да се срещнете с наши специалисти на щанда на Иновация Норвегия

Зала 1, B19

Вашата Покана за изложението