Новини

Деветнадесети Национален Иновационен Форум

2023-12-19


На 19 декември 2023 г. се проведе Деветнадесетият Национален Иновационен Форум, на който г-жа Илиана Иванова, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта в Европейската комисия и акад. Николай Денков, министър-председател на Република България отправиха приветствия към присъстващите представители на българския бизнес и академичните среди и връчиха наградите "Иновативно предприятие на годината" на отличените в конкурса фирми.

Форумът беше открит от г-н Огнян Шентов, председател на Фондация "Приложни изследвания и комуникации" и г-н Норберт Бекман-Диркес, ръководител на Представителството на Фондация "Конрад Аденауер" в България.

Г-н Руслан Стефанов, координатор на група Иновации.бг представи доклада за 2023 година. В дискусията за състоянието и възможностите за развитие на националната иновационна система участваха проф. Тодор Тагарев, министър на отбраната, г-н Васил Терзиев, кмет на Столична община, доц.д-р Тодор Ялъмов, заместник-декан, Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и г-жа Миглена Николова, изп.директор в "Ники Ротор Авиейшън" ООД, отличен за 2022 г. в област "Иновация в креативните индустрии".

Повече за форума и наградените можете да намерите тук Иновации.бг - ARC FUND

БалБок Инженеринг АД беше отличен на Десетия Национален Иновационен Форум за 2014 г. като Иновативно предприятие на годината в област "Зелена иновация" за създадената и успешно въведена в общините Национална система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата и е първият носител на отличието в тази категория.