Новини

Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Банкя, 13 юли 2012

2012-08-01


Бихме искали да ви напомним, че Мобилният събирателен пункт за община „Банкя“ ще бъде в петък, на 13 юли 2012, от 8³°до 14³°часа.

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци от домакинствата:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
  • Лакове и бояджийски материали
  • Домакински препарати и химикали
  • Мастила и замърсени опаковки
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

Пунктът ще бъде разположен на ул. „Цар Симеон“ 1, пред районна администрация „Банкя“.

Очакваме ви!

 

0700 11 750 е универсалният тел. номер, на който можете да отправяте вашите запитвания и заявки.

В раздел „Продукти и услуги“/“Събиране на опасни отпадъци от домакинствата“ ще намерите График на Мобилния събирателен пункт за 2012 г. и Информационна листовка за тяхното по-лесно идентифициране.

 

Допълнителна информация на: www.sofia.bg, www.bankya.bg