Новини

Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в кв. Павлово, 16 март 2013

2024-01-26


Бихме искали да ви напомним, че Мобилният събирателен пункт за община „Витоша“ ще бъде в събота, на 16 март 2013 г., от 8³° до 14³° часа.

Безплатно ще се приемат следните опасни отпадъци от домакинствата:

·         Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)

·         Лакове и бояджийски материали

·         Домакински препарати и химикали

·         Мастила и замърсени опаковки

·         Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

Пунктът ще бъде разположен в кв. Павлово, на ул. „Слънце“ 2, пред районна администрация „Витоша“.

Очакваме ви!

 

0700 11 750 е универсалният тел. номер, на който можете да отправяте вашите запитвания и заявки.

orologi replica

В раздел „Продукти и услуги“/“Събиране на опасни отпадъци от домакинствата“ ще намерите Информационна листовка за тяхното по-лесно идентифициране и новия График на Мобилния събирателен пункт за 2013 г.

Допълнителна информация на: www.sofia.bg, www.raionvitosha.net